Journal

The Colorfield performance 2021

The Colorfield Performance is becoming a known name in the visual arts. This is a large Land-Art project, in which monumental designer and visual artist Dirk Hakze collaborates with other artists. The idea behind this is that from a common concept individual contributions flow together into one large colorful unit. This makes it possible to create large works of art that form a powerful marker in the landscape.

The Colorfield Performance | Dirk Hakze
Dirk Hakze

Every day 6 other artists work on the project. The participants come from many different countries: the Netherlands, France, Hungary, Russia, Switzerland, Austria, Germany, New Zealand, Spain, Curaçao, Scotland, Nigeria, Italy, Turkey, United States, Belgium, Syria and Poland.

The Colorfield Performance is a fantastic spectacle that can be admired by everyone in 2021 in beautiful Park Lingezegen near Elst. Four hundred to five hundred artists are working there all summer in groups of six people. They each paint a large panel as part of a gigantic color field. This field grows every week and that is why many visitors come back again. They find it exciting to see how the whole thing develops.

The Colorfield Performance

I have been offered to make a contribution to this amazing art-project. I will be making my painting on Friday July 9th in Park Lingezegen. 

The works are also for sale, please contact the organization for this.

Come and see:

From April 15, 2021 to September 30, 2021
Park Lingezegen – Elst
Landscape park between Arnhem and Nijmegen
The Netherlands

The Colorfield Performance

The Colorfield Performance is een begrip aan het worden in de beeldende kunst. Het gaat hier om een groot Land-Art project, waarin monumentaal vormgever en beeldend kunstenaar Dirk Hakze samenwerkt met andere kunstenaars. Het idee hierachter is dat vanuit een gemeenschappelijk concept individuele bijdragen samenvloeien tot één grote kleurrijke eenheid. Daardoor is het mogelijk grote kunstwerken te creëren, die een krachtige markering in het landschap vormen. 

Iedere dag werken 6 andere kunstenaars aan het project. De deelnemers komen uit een groot aantal verschillende landen: Nederland, Frankrijk, Hongarije, Rusland, Zwitserland, Oostenrijk, Duitsland, Nieuw-Zeeland, Spanje, Curaçao, Schotland, Nigeria, Italië, Turkije, Verenigde Staten, België, Syrië en Polen.

The Colorfield Performance

The Colorfield Performance is een fantastisch schouwspel dat in 2021 voor iedereen te bewonderen is in met mooie Park Lingezegen bij Elst. Vierhonderd tot vijfhonderd kunstenaars zijn er de hele zomer in groepen van zes personen aan het werk. Zij beschilderen ieder een groot paneel als onderdeel van een gigantisch kleurenveld. Elke week groeit dit veld verder en daarom komen veel bezoekers opnieuw terug. Ze vinden het spannend om te zien hoe het geheel zich verder ontwikkelt.

Ik heb de kans gekregen om deel te mogen uitmaken van dit geweldige kunst-project. Ik zal op vrijdag 9 juli mijn paneel beschilderen in Park Lingezegen.

De werken zijn ook te koop, hiervoor kunt u contact opnemen met de organisatie.

The Colorfield Performance

Kom ook kijken:

Van 15 April 2021 t/m 30 september 2021 
Park Lingezegen – Elst
Landschapspark tussen Arnhem en Nijmegen

Hits: 30

Did you like this? Share it!

0 comments on “The Colorfield performance 2021

Comments are closed.