Contemporary Art

style: Symbolism

The Exploration of Imagination

The term symbolism refers not so much to a certain style (form) as to an approach (content). In painting, the term was applied to very different styles, but they all had in common that they rejected realism and naturalism. Imagination, spirituality and intuition became central. There was a strong desire for the past and a focus on the subconscious, the esoteric and the inexplicable. Symbolists did not want to observe remotely, they mainly looked for the extraordinary, the fantastic. Within painting, symbolism led to a more conscious and emphatic use of colors as a means of expressing emotion, and thus of one’s own reality. The same applies to lines and shapes that no longer had to conform exactly to reality.


De term symboliek verwijst niet zozeer naar een bepaalde stijl (vorm) als wel naar een benadering (inhoud). In de schilderkunst werd de term toegepast op zeer verschillende stijlen, maar ze hadden allemaal gemeen dat ze realisme en naturalisme verwierpen. Verbeelding, spiritualiteit en intuïtie stonden centraal. Er was een sterk verlangen naar het verleden en een focus op het onderbewuste, het esoterische en het onverklaarbare. Symbolisten wilden niet op afstand observeren, ze zochten vooral naar het buitengewone, het fantastische. Binnen de schilderkunst leidde symboliek tot een bewuster en nadrukkelijker gebruik van kleuren als een manier om emotie uit te drukken, en dus van de eigen realiteit. Hetzelfde geldt voor lijnen en vormen die niet langer exact aan de realiteit hoefden te voldoen.

Resultaat 1–10 van de 29 resultaten wordt getoond