Contemporary Art

style: Expressionism

explore your imagination

In expressionism, the artist tries to express his feelings or experiences for the observer by a certain distortion of reality. Expressionism focuses on the artist’s personal, subconscious response to his environment. In this way it opposed Impressionism, which proposed the representation of sensory experience of reality. In expressionism this bond with reality fades, sometimes it even disappears completely. As a result, previously unimaginable, new forms get their chance. Expressionism knows only one law, namely that there are no laws and that they cannot be imposed: the subjective experience is central.


In het expressionisme probeert de kunstenaar zijn gevoelens of ervaringen voor de waarnemer uit te drukken door een zekere vervorming van de werkelijkheid. Het expressionisme richt zich op de persoonlijke, onderbewuste reactie van de kunstenaar op zijn omgeving. Op deze manier verzette het zich tegen het impressionisme, dat de representatie van de zintuiglijke realiteitsbeleving voorstelde. In het expressionisme vervaagt deze band met de werkelijkheid, soms verdwijnt deze zelfs volledig. Als gevolg hiervan krijgen voorheen ondenkbare nieuwe vormen hun kans. Het expressionisme kent slechts één wet, namelijk dat er geen wetten zijn en dat deze niet kunnen worden opgelegd: de subjectieve ervaring staat centraal.

Resultaat 1–10 van de 28 resultaten wordt getoond