The Stories series contains paintings inspired by stories and books. Parts of these written stories can be found in the paintings.


De serie ‘Verhalen’ bevat schilderijen geïnspireerd op verhalen en boeken. Delen van deze geschreven verhalen zijn terug te vinden in de schilderijen.

Showing all 8 results