Journal

Part of the Dutch Culture!

This website is part of the Dutch Culture

As part of the initiative of the Royal Library to save a selection of Dutch websites for future research, the Royal Library will also archive and store my website for the long term.

As a national library, the Royal Library is legally responsible for collecting, describing and storing publications published in the Netherlands, whether or not electronically. The Royal Library sees it as its task to also preserve websites in a sustainable manner and to keep them accessible to future generations and to protect them from loss due to technological obsolescence, for example. For this reason, the Royal Library archives websites that as a collection give a representative image of Dutch culture, history and society on the internet.

It is a very big compliment that the Royal Library sees my website and content as part of Dutch Culture.


In het kader van het initiatief van de Koninklijke Bibliotheek (KB) om een selectie van Nederlandse websites te bewaren voor toekomstig onderzoek, gaat de KB ook mijn website archiveren en voor de lange termijn bewaren.

Als nationale bibliotheek is de KB wettelijk verantwoordelijk voor het verzamelen, beschrijven en bewaren van in Nederland verschenen publicaties, al of niet elektronisch. De KB ziet het als haar taak om ook websites duurzaam te bewaren en raadpleegbaar te houden voor toekomstige generaties en ze te behoeden voor verlies door bijvoorbeeld technologische veroudering.
Om die reden archiveert de KB websites die als verzameling een representatief beeld geven van de Nederlandse cultuur, geschiedenis en samenleving op het internet.

Een heel groot compliment dus aan mijn adres dat de KB mijn website en inhoud ziet als onderdeel van de Nederlandse cultuur.

Hits: 349

Did you like this? Share it!

0 comments on “Part of the Dutch Culture!

Comments are closed.