Journal

‘Lost’, new painting

2 MAAL EE | Elise Eekhout | Stories | Lost

This week the new painting ‘Lost’ in the Stories-series is finished. The painting has beautiful fall colors. As with all paintings in this series, the painting changes as the light changes.

The children’s book “Ronja the robber’s daughter” by Astrid Lindgren served as a source of inspiration for this painting. Her story in which two children discover the forest with wonder, astonishment and love inspired me to use parts of their story in the forest with sheet metal. The atmosphere and appearance of the artwork are, as with a real forest, strongly influenced by the incidence of (sun) light.

Deze week is het nieuwe schilderij ‘Lost’ in de Stories-serie klaar. Het schilderij heeft prachtige herfstkleuren. Zoals bij alle schilderijen in deze serie, verandert het schilderij naarmate het licht verandert.

Het kinderboek “Ronja de roversdochter” van Astrid Lindgren diende als inspiratiebron voor dit schilderij. Haar verhaal waarin twee kinderen het bos met verwondering, verbazing en liefde ontdekken inspireerde me om met bladmetaal delen van hun verhaal te verwerken in het bos. De sfeer en uitstraling van het kunstwerk worden hierdoor, net als bij een echt bos, sterk beïnvloed door inval van het (zon)licht.

Views: 586

Did you like this? Share it!

0 comments on “‘Lost’, new painting

Comments are closed.