Journal

Music inspired by artwork

Elise Eekhout | Margin Alexander | event

During a quarantine due to covid contamination, Elise Eekhout was approached by Margin Alexander, a New York City-based composer and pianist. One of her works of art inspired him so much that he invited her as a source of inspiration for his next concert on December 21, “December, a Blank Canvas to my Piano”.

Elise Eekhout is known for the use of texts made of sheet metal in her art. Before entering the professional art world in 2020, Eekhout had been a successful graphic designer for over 20 years. She started her own graphic design agency during her studies at St. Joost Art Academy (Breda, the Netherlands). At the beginning of the corona time, Eekhout decided to follow her passion and become a professional artist.

In the midst of the pandemic, Eekhout has found a way to promote her art. Thanks to digitization, the whole world is accessible. For example, last summer Elise was discovered by an art curator from India thanks to Instagram. As a result, already a year after the start of her art career, she made an astonishing breakthrough with various exhibitions in India. Soon after, she caught the attention of Singulart, a leading online gallery based in Paris, through a website. And even though Eekhout’s solo exhibition in December was postponed due to corona, her art was noticed by the composer in New York.

Elise Eekhout | Art | Kunst | Purification | Zuivering | Abstract Art | Abstracte Kunst |

Margin Alexander

Margin Alexander is a composer and pianist with a soul full of energy and fantasy. His strong dedication and his unique creativity led him to develop some unorthodox compositional techniques that would weave the traditional with the new style to develop a unique genre of music. So far in his career, Alexander has had many opportunities to perform in countless concerts, create film scores, accompany world-famous artists and give his own recitals, all over the world. His work has been shared both digitally and live such as Carnegie Hall, Symphony Hall, Opera America, MAMAC Museum of Nice, Zodiac Festival, IBLA Grand Prize etc.

Always inspired, passionate, fond of his craft, environment and visual arts, Margin Alexander has invited artists from all over the world to be part of his music exhibition. Under the direction of his shape and color synesthesia, he will perform ten original pieces from New York City, inspired by these personally selected works of art. The painting by the Elise Eekhout is one of them.

Margin Alexander’s working method fits in perfectly with Eekhout’s own vision:

“My art should reflect what you see and feel, colored by your own context and experiences. Everyone sees and feels something different, as long as you are willing to listen to your own inner voice and imagination.”

And that’s exactly what Margin does. He will convert his own interpretation of Eekhout’s artwork into music.

Concert

The instrumental concert is open to all music and art lovers. The virtual concert will be streamed live in HD from New York City, so you can watch it from any corner of the world. The artworks are projected onto a screen as the composer introduces the artist and the artwork, then performs the original music dedicated to each artwork.

Tickets are available through Eventbrite.com. The event will take place on December 21 and will last approximately 1 hour and 15 minutes.

Tijdens quarantaine wegens covid-besmetting werd Elise Eekhout benaderd door Margin Alexander, een in New York City gevestigde componist en pianist. Eén van haar kunstwerken inspireerde hem dusdanig dat hij haar uitnodigde als inspiratiebron voor zijn eerstvolgende concert op 21 december “December, a Blank Canvas to my Piano”.

Elise Eekhout staat bekend om het gebruik van teksten van bladmetaal in haar kunst. Voordat ze in 2020 de professionele kunstwereld betrad, was Eekhout al meer dan 20 jaar een succesvol grafisch ontwerper. Ze startte haar eigen grafisch ontwerpbureau tijdens haar studie aan Kunstacademie St. Joost (Breda, Nederland). Aan het begin van de coronatijd besloot Eekhout haar passie te volgen en professioneel kunstenaar te worden. 

Te midden van de pandemie heeft Eekhout een manier gevonden om haar kunst onder de aandacht te brengen. Dankzij de digitalisering is de hele wereld bereikbaar. Zo werd Elise afgelopen zomer dankzij instagram ontdekt door een kunstcurator uit India. Hierdoor maakte ze al een jaar na de start van haar kunstcarrière een verbluffende doorbraak met diverse exposities in India. Vlak daarna trok ze via een website de aandacht van Singulart, een vooraanstaande online gallery gevestigd in Parijs. En ondanks dat Eekhout’s solo-expositie in december werd uitgesteld wegens corona, werd haar kunst opgemerkt door de componist in New York. 

Margin Alexander

Margin Alexander is een componist en pianist met een ziel vol energie en fantasie. Zijn sterke toewijding en zijn unieke creativiteit brachten hem ertoe enkele onorthodoxe compositietechnieken te ontwikkelen die de traditionele met de nieuwe stijl zouden verweven om een ​​uniek muziekgenre te ontwikkelen. Tot dusverre in zijn carrière heeft Alexander veel kansen gehad om op te treden in talloze concerten, filmmuziek te maken, wereldberoemde artiesten te begeleiden en zijn eigen recitals te houden, over de hele wereld. Zijn werk is zowel digitaal als live gedeeld, zoals Carnegie Hall, Symphony Hall, Opera America, MAMAC Museum of Nice, Zodiac Festival, IBLA Grand Prize enz. 

Altijd geïnspireerd, gepassioneerd, dol op zijn ambacht, omgeving en beeldende kunst, heeft Margin Alexander kunstenaars van over de hele wereld uitgenodigd om deel uit te maken van zijn muziektentoonstelling. Onder leiding van zijn vorm en kleur synesthesie zal hij vanuit New York City een tiental originele stukken ten gehore brengen, geïnspireerd op deze persoonlijk geselecteerde kunstwerken. Het schilderij van Elise Eekhout is daar één van. 

Margin Alexanders werkwijze sluit perfect aan op Eekhout’s eigen visie: 

“Mijn kunst moet weerspiegelen wat jij ziet en voelt, gekleurd door je eigen context en ervaringen. Iedereen ziet en voelt iets anders, zolang je maar bereid bent te luisteren naar je eigen innerlijke stem en verbeelding.”

En dat is precies wat Margin doet. Hij gaat zijn eigen interpretatie van Eekhout’s kunstwerk omzetten in muziek. 

2 MAAL EE | Elise Eekhout | Stories | Zuivering - detail

Concert

Het instrumentale concert staat open voor alle liefhebbers van muziek en kunst. Het virtuele concert wordt live gestreamd in HD vanuit New York City, zodat je het vanuit elke hoek van de wereld kunt bekijken. De kunstwerken worden op een scherm geprojecteerd terwijl de componist de kunstenaar en het kunstwerk introduceert en vervolgens de originele muziek uitvoert die aan elk kunstwerk is gewijd. 

Tickets zijn verkrijgbaar via Eventbrite.com. Het evenement vind plaats op 21 december en duurt ongeveer 1 uur en 15 minuten.

Views: 402

Did you like this? Share it!

0 comments on “Music inspired by artwork

Comments are closed.