10% OF THE PURCHASE PRICE WILL BE USED TOSave Trees

How does it work?

Buy a painting from my collection and I donate 10% of the purchase price to the Oasebos Foundation. *

Why Oasebos Foundation?

As you can see from many of my paintings, nature is a great source of inspiration for me. Nature allows us to enjoy, relax and dream away. As we all know, nature, the environment and the climate are seriously affected by what we call ‘progress’.

The rainforest is the oldest and most species-rich ecosystem in the world. Some rainforests are more than 100 million years old. In the past 50 years, more than half of it has disappeared due to logging and other human interventions. Preservation of our tropical rainforests is of vital importance. That is why I want to contribute to the preservation of this special ecosystem.

A bigger donation?

Of course that is possible. You can transfer a larger amount when purchasing your painting. I will make sure that the extra money ends up at the Oasebos Foundation. It is also possible to become a donor of the Oasebos Foundation yourself.

2 MAAL EE | Elise Eekhout | Stories | Ontsnapte Land
2 MAAL EE | Elise Eekhout | Corona Stories | @home
Elise Eekhout | 2 MAAL EE | Corona-Stories | Tall as a Spire 03 | @home
2 MAAL EE | Elise Eekhout | Stories | Land of Big & Growth 01
2 MAAL EE | Elise Eekhout | Stories | NoMangrove 01 | @home

Hoe werkt het?

Koop een schilderij uit mijn collectie en ik doneer 10% van de aanschafprijs aan Stichting Oasebos.*

Waarom Stichting Oasebos?

Zoals je aan veel van mijn schilderijen kunt zien, is de natuur een grote inspiratiebron voor mij. De natuur laat ons genieten, ontspannen en wegdromen. Zoals we allemaal weten heeft de natuur, het milieu en het klimaat ernstig te lijden onder wat wij ‘vooruitgang’ noemen.

Het regenwoud is het oudste en het meest soortenrijke ecosysteem ter wereld. Sommige regenwouden zijn meer dan 100 miljoen jaar oud. De afgelopen 50 jaar is door houtkap en andere menselijke ingrepen meer dan de helft ervan verdwenen. Behoud van onze tropische regenwouden is van levensbelang en daarom wil ik mijn steentje bijdragen aan het behoud van dit bijzondere ecosysteem. 

Meer doneren?

Dat is uiteraard mogelijk. Je kunt een groter bedrag overmaken bij de aankoop van je schilderij. Ik zorg er dan voor dat het extra geld bij Stichting Oasebos terechtkomt. Het is natuurlijk ook mogelijk om zelf donateur van Stichting Oasebos te worden.

Donation to Oasebos Foundation only applies if artworks are purchased directly from the artist. When purchasing through an (online) gallery, a donation is unfortunately not an option. | Donatie aan Stichting Oasebos is alleen van toepassing indien kunstwerken rechtstreeks bij de kunstenaar worden aangeschaft. Bij aanschaf via een (online) gallery behoort een donatie helaas  niet tot de mogelijkheden.

Did you like this? Share it!

0 comments on “

Leave Comment