Journal

Artwork on Akun art notes

Akun biljet | 20 Akun | JaKunst | Elise Eekhout

In The Netherlands there is a new physical means of payment that can be used to buy art. The new Akun art notes come into circulation in 7 different denominations. Akun has a fixed value linked to the euro: 10 Akun = 1 euro.

The first 4 Dutch art notes with a total circulation of 150,000 copies were recently introduced.

I’m proud to announce that the 20 Akun note features my artwork ‘Taste of Tulips‘.

In Nederland is er een nieuw fysiek betaalmiddel dat gebruikt kan worden voor de koop van kunst. De nieuwe Akun kunstbiljetten komen in 7 verschillende coupures in omloop. Akun heeft een vaste, aan de euro gekoppelde waarde: 10 Akun = 1 euro. 

De eerste 4 Nederlandse kunstbiljetten met een totale oplage van 150.000 exemplaren zijn onlangs geïntroduceerd. 

Ik ben er trots op om aan te kunnen kondigen dat op het 20 Akun biljet mijn kunstwerk ‘Smaak van Tulpen‘ prijkt.

Akun biljet | 20 Akun | JaKunst | Elise Eekhout

Hits: 5

Did you like this? Share it!

0 comments on “Artwork on Akun art notes

Comments are closed.