SERIES Stories

“For me, letters and texts are a source of inspiration and wonder. Capturing feelings and emotions in words is impossible for me. That is why I capture them in images.”

“Voor mij zijn letters en teksten een bron van inspiratie en verwondering. Gevoelens en emoties in woorden vatten is voor mij onmogelijk. Daarom vat ik ze in beelden.”

Elise Eekhout does not want to impose her own vision on the viewer. She wants to inspire the viewer to think for himself and to form his own image. This way the viewer becomes part of the artwork; after all, he assigns a meaning to what he sees.

This series is conceptual and is characterized by a loose brush stroke, large gestures and (abstract) expressionism. A common thread in this work is Eekhout’s passion for letters:

“Thanks to a few small signs that we call letters, we can experience a whole range of facts, feelings, emotions and thoughts. If you consider it, it is a very fascinating fact: text is nothing but a series of signs in a row, to which we have assigned meanings. We are so used to this, that we do not think about it. For me, letters and texts are a source of inspiration and wonder; some people can conjure up beautiful images with words. Unfortunately, I don’t. Capturing feelings and emotions in words is impossible for me. That is why I capture them in images.”

This series is still under development. Follow Elise Eekhout on Instagram to stay up to date: @EliseEekhout.painting.

Changing with the Light

The sheet metal texts are difficult to capture in the photo. They are therefore not clearly visible on these photos. You are always welcome to come and see the painting in real life in the studio. The changing incidence of light during the day ensures that the texts stand out more or less. This changes the painting during the course of the day.

The changing incidence of light during the day ensures that the texts stand out more or less. This changes the painting during the course of the day.

De veranderende lichtinval gedurende de dag zorgt ervoor dat de teksten meer of juist minder opvallen. Hierdoor verandert het schilderij gedurende de loop van de dag.

Elise Eekhout wil haar eigen visie niet opleggen aan de kijker. Ze wil de kijker inspireren om zelf na te denken en zijn eigen beeld te vormen. Op deze manier wordt de beschouwer onderdeel van het kunstwerk; hij kent immers zelf een betekenis toe aan hetgeen hij ziet.

Het werk in deze serie is conceptueel en wordt gekenmerkt door een losse penseelstreek, grote gebaren en (abstract) expressionisme. Een rode draad in dit werk is Eekhouts passie voor letters: 

“Dankzij een paar kleine tekentjes die wij letters noemen, kunnen we een heel scala aan feiten, gevoelens, emoties en gedachten meebeleven. Als je erbij stilstaat is het een heel fascinerend gegeven: tekst is niets anders dan een reeks tekentjes op een rij, waar we betekenissen aan toegekend hebben. Wij vinden dit zo gewoon, dat we er niet over nadenken. Voor mij zijn letters en teksten een bron van inspiratie en verwondering; sommige mensen kunnen met woorden prachtige beelden oproepen. Ik helaas niet. Gevoelens en emoties in woorden vatten is voor mij onmogelijk. Daarom vat ik ze in beelden.”

Deze serie is nog volop in ontwikkeling. Volg Elise Eekhout op Instagram om op de hoogte te blijven: @EliseEekhout.painting.

Veranderen met het licht

De bladmetalen teksten zijn lastig vast te leggen op de foto. Ze zijn op deze foto’s dan ook niet goed te zien. U bent altijd welkom om het schilderij in het echt te komen bekijken in het atelier. De veranderende lichtinval gedurende de dag zorgt ervoor dat de teksten meer of juist minder opvallen. Hierdoor verandert het schilderij gedurende de loop van de dag.

Making of 'Stories' in interview

Did you like this? Share it!

0 comments on “Stories

Leave Comment