SERIES 1943

The American bombing of April 5th
around half past three in the afternoon
hardly took eight minutes.

My father was forty years old,
I was ten years, three months and a week.

We searched together for two hours
in the rubble of the municipal school
where Greta was in seventh grade.

When we found her
she lay with one hand in front of her eyes
undamaged, only three blue spots pressed
through the fingertips in her forehead.

That’s why it was so hard to believe
that she was just as dead
like all the girls we found before her.

My father was forty years old,
I as old as him.

Het Amerikaans bombardement van 5 april
’s middags rond half vier
duurde nauwelijks acht minuten.

Mijn vader was veertig jaar oud,
ik tien jaar, drie maanden en een week.

Twee uur wroeten wij samen
in het puin van de gemeenteschool
waar Greta in de zevende klas zat.

Toen wij haar vonden
lag zij met één hand voor haar ogen
ongeschonden, slechts drie blauwe vlekjes
door de vingertoppen in haar voorhoofd gedrukt.

Daarom was het zo moeilijk te geloven
dat zij net zo dood was
als al de meisjes die wij vóór haar vonden.

Mijn vader was veertig jaar oud,
ik even oud als hij.

Clem Schouwenaars

The poem is by Clem Schouwenaars. On April 5, 1943 he went looking for his sister Greta among the ruins of the Sint-Lutgardis school. She was one of 61 students in Mortsel, Belgium, who died in an American bombing. More information can be found here.

Photogram

A photogram is a painting made on transparent material. The painting is placed on photo paper and exposed in the dark room. The painting is painted in the negative. After exposing and developing the photo paper, the positive image appears. More about this can be seen in the video.

Clem Schouwenaars

Het gedicht is van Clem Schouwenaars. Op 5 april 1943 ging hij tussen het puin van de Sint-Lutgardis school zoeken naar zijn zusje Greta. Zij was één van 61 leerlingen in het Belgische Mortsel die het leven lieten bij een Amerikaans bombardement. Meer informatie is hier te vinden.

Fotogram

Een fotogram is een schilderij gemaakt op transparant materiaal. Het schilderij wordt op fotopapier gelegd en belicht in de donkere kamer. Het schilderij wordt in het negatief geschilderd. Na het belichten en ontwikkelen van het fotopapier verschijnt het positieve beeld. Meer hierover is te zien in het filmpje.

Poem '1943'

Comments

Views: 1187

Did you like this? Share it!

0 comments on “1943

Leave Comment