SERIES Flowers & Creatures

“The world is a strange and beautiful place.”

“De wereld is een vreemde en prachtige plek.”

2 MAAL EE | Elise Eekhout | Flowers & Creatures | Tulips1
2 MAAL EE | Elise Eekhout | Flowers & Creatures | Red Robin | Proces 14

As an artist, Eekhout tries to capture her bewilderment in her paintings: the pure beauty of living in nature.

Recently, Elise Eekhout also paints in a completely different style: delicate, detailed with almost photographic precision.

We must cherish and care for the delicate and fragile life that the world has to offer. If you look through the eyes of an artist, you can see beauty and love all around you. You just have to stop and bother to look closely.

Work in this realistic style is also conceptual. Eekhout always looks for a deeper layer or meaning; an atmosphere that misleads the viewer and makes him think about what he sees. This way you get the feeling when you look at a painting of tulips that you can walk straight into the woods, just like Erik (from ‘Erik in the land of the insects’).

This series is still under development. Follow Elise Eekhout on Instagram to stay up to date.

Als kunstenaar probeert Eekhout haar verbijstering vast te leggen in haar schilderijen: de pure schoonheid van het leven in de natuur.

Sinds kort schildert Elise Eekhout ook in een hele andere stijl: delicaat, gedetailleerd met een bijna fotografische precisie. 

We moeten het delicate en fragiele leven dat de wereld te bieden heeft, koesteren en verzorgen. Als je door de ogen van een kunstenaar kijkt, kun je overal om je heen schoonheid en liefde zien. Je moet gewoon even stoppen en de moeite nemen om goed te kijken

Ook werk in deze realistische stijl is conceptueel. Eekhout zoekt altijd naar een diepere laag of betekenis; een sfeer die de kijker op het verkeerde been zet en hem laat nadenken over wat hij ziet. Zo krijg je bij het schilderij van een bos tulpen het gevoel dat je zo het bos in kunt lopen, net als Erik (van ‘Erik of het Klein Insectenboek‘).

Deze serie is nog volop in ontwikkeling. Volg Elise Eekhout op Instagram om op de hoogte te blijven.

Painting Process

Hyperrealistic painting is a time-consuming process. Because the oil paint is semi transparent, you have to paint layer by layer over layer. This creates a beautiful depth effect and beautiful full colors.


Schilderproces

Hyperrealistisch schilderen is een tijdrovend proces. Omdat de olieverf semitransparant is, moet er laag over laag over laag geschilderd worden. Hierdoor ontstaan een prachtige dieptewerking en mooie volle kleuren. 

Hits: 93

Did you like this? Share it!

0 comments on “Flowers & Creatures

Leave Comment