SERIES Corona-Stories

Being creative give a feeling of boundlessness and limitlessness. And books and stories give the freedom to live multiple lives. Especially during the corona lockdown it was very important to be able to experience this feeling of freedom.

During the spring of 2020, an “intelligent lockdown” was applied in the Netherlands due to corona. The result was that the streets in the cities were completely deserted, while in nature you could walk over people. The influence of the environment always plays a role in the creation of art. This unique period also leaves its mark in the arts.

I try to visualize dreams and stories in my paintings. I use the magical appeal of texts in my artwork. It is my intention to take you into my paintings and to make you fantasize new dreams. To let you experience the limitlessness of your imagination. To make you dream without boundaries. I want you to experience how much freedom imagination gives.

This series is still under development. Follow @EliseEekhout on Instagram to stay up to date.

Changing with the Light

The sheet metal texts are difficult to capture in the photo. They are therefore not clearly visible on these photos. You are always welcome to come and see the painting in real life in the studio. The changing incidence of light during the day ensures that the texts stand out more or less. This changes the painting during the course of the day.

2 MAAL EE | Elise Eekhout | Corona Stories | Tranquil City 03 | detail

Tranquil Cities;
Longing to go Outside

Creatief zijn geeft een gevoel van vrijheid en grenzeloosheid, en boeken en verhalen geven de vrijheid om meerdere levens te leiden. Vooral tijdens de corona lockdown was het erg belangrijk om dit gevoel van vrijheid te kunnen ervaren.

In het voorjaar van 2020 was in Nederland vanwege corona een “intelligente lockdown” van kracht. Het resultaat was dat de straten in de steden helemaal verlaten waren, terwijl je in de natuur over mensen kon lopen. De invloed van de omgeving speelt altijd een rol bij het maken van kunst. Deze unieke periode laat ook in de kunsten zijn sporen na.

Ik probeer dromen en verhalen te visualiseren in mijn schilderijen. Daarbij gebruik ik de magische aantrekkingskracht van teksten. Het is mijn bedoeling om jou mee te nemen in mijn schilderijen en om je aan het fantaseren te krijgen. Om je de grenzeloosheid van je verbeelding te laten ervaren. Om je te laten dromen zonder kaders. Ik wil dat je ervaart hoeveel vrijheid verbeeldingskracht geeft.

Deze serie is nog volop in ontwikkeling. Volg @EliseEekhout op Instagram om op de hoogte te blijven.

Veranderen met het licht

De bladmetalen teksten zijn lastig vast te leggen op de foto. Ze zijn op deze foto’s dan ook niet goed te zien. U bent altijd welkom om het schilderij in het echt te komen bekijken in het atelier. De veranderende lichtinval gedurende de dag zorgt ervoor dat de teksten meer of juist minder opvallen. Hierdoor verandert het schilderij gedurende de loop van de dag.

2 MAAL EE | Elise Eekhout | Stories | NoMangrove 01 | detail

Verstilde Steden;
Verlangen naar Buiten

Did you like this? Share it!

0 comments on “Corona-Stories

Leave Comment