EXPLORE THECollection

Different Series

Floral

I visualize narratives and dreams in my paintings. I use the magical appeal of texts in my artwork. It is my intention to take you into my paintings by means of “narration – imagination – exploration” and to make you fantasize new dreams. To let you explore the limitlessness of your imagination. To make you dream without boundaries. I want you to experience how much freedom imagination gives.

“Verken je verbeelding”

Ik visualiseer verhalen en dromen in mijn schilderijen. Daarbij gebruik ik de magische aantrekkingskracht van teksten. Het is mijn bedoeling om jou door middel van “vertelling – verbeelding – verkenning” mee te nemen in mijn schilderijen en je aan het fantaseren te krijgen. Om je de grenzeloosheid van je verbeelding te laten verkennen. Om je te laten dromen zonder kaders. Ik wil dat je ervaart hoeveel vrijheid verbeeldingskracht geeft.

Corona-Stories

Being creative give a feeling of boundlessness and limitlessness and books and stories give the freedom to live multiple lives. Especially during the corona lockdown it was very important to be able to experience this feeling of freedom. During the spring of 2020, an “intelligent lockdown” was applied in the Netherlands due to corona. The result was that the streets in the cities were completely deserted, while in nature you could walk over people. The influence of the environment always plays a role in the creation of art. This unique period also leaves its mark in the arts.


“Verstilde steden; verlangen naar buiten”

Creatief zijn geeft een gevoel van vrijheid en grenzeloosheid, en boeken en verhalen geven de vrijheid om meerdere levens te leiden. Vooral tijdens de corona lockdown was het erg belangrijk om dit gevoel van vrijheid te kunnen ervaren. In het voorjaar van 2020 was in Nederland vanwege corona een “intelligente lockdown” van kracht. Het resultaat was dat de straten in de steden helemaal verlaten waren, terwijl je in de natuur over mensen kon lopen. De invloed van de omgeving speelt altijd een rol bij het maken van kunst. Deze unieke periode laat ook in de kunsten zijn sporen na.

Stories

In this paintings an alternative universe without boundaries is created by the use of the magical appeal of texts. You can experience the freedom of your own fantasy and imagination by entering this dreamworld through the paintings.


“Voor mij zijn letters en teksten een bron van inspiratie en verwondering”

In deze schilderijen is een alternatief universum zonder grenzen gecreëerd door gebruikt te maken van de magische aantrekkingskracht van teksten. Je kunt de vrijheid van je eigen fantasie en verbeeldingskracht ervaren door deze droomwereld binnen te gaan via de schilderijen.

Passion

Love can make a person rise above himself.


“Ik wil mijn eigen visie niet aan jou opdringen. Ik wil je inspireren om zelf na te denken en je eigen beeld te vormen”

Liefde kan iemand boven zichzelf doen uitstijgen.

1943

[…]
When we found her
she lay with one hand in front of her eyes
undamaged, only three blue spots pressed
through the fingertips in her forehead.
[…]


Kunst geïnspireerd op een gedicht van Clem Schouwenaars

[…]
Toen wij haar vonden
lag zij met één hand voor haar ogen
ongeschonden, slechts drie blauwe vlekjes
door de vingertoppen in haar voorhoofd gedrukt.
[…]

Did you like this? Share it!

0 comments on “Collection

Leave Comment