EXPLORE THE Collection

Different Series

Corona-Stories

The cities are extinct, people long for the outdoors and crowd each other out in nature walks. The influence of the environment always plays a role in the creation of art. This unique period also leaves its mark in the arts.


“Verstilde steden; verlangen naar buiten”. De steden zijn uitgestorven, mensen verlangen naar buiten en verdringen elkaar bij wandelingen in de natuur. De invloed van de omgeving speelt altijd een rol bij het ontstaan van kunst. Deze unieke periode laat zijn sporen na in de kunst.

Stories

“Thanks to a few small signs that we call letters, we can experience a whole range of facts, feelings, emotions and thoughts. Capturing feelings and emotions in words is impossible for me. That is why I capture them in images.”


“Dankzij een paar kleine tekentjes die wij letters noemen, kunnen we een heel scala aan feiten, gevoelens, emoties en gedachten meebeleven. Gevoelens en emoties in woorden vatten is voor mij onmogelijk. Daarom vat ik ze in beelden.”

Passion

Sometimes the colors and energy splash of the canvas, the other time modesty and silence suggests a deeper philosophical meaning.


De ene keer spatten de kleuren en de energie van het doek, de andere keer suggereert ingetogenheid en stilte een diepere filosofische betekenis.

1943

[…]
When we found her
she lay with one hand in front of her eyes
undamaged, only three blue spots pressed
through the fingertips in her forehead.
[…]


[…]
Toen wij haar vonden
lag zij met één hand voor haar ogen
ongeschonden, slechts drie blauwe vlekjes
door de vingertoppen in haar voorhoofd gedrukt.
[…]

Did you like this? Share it!