The Colorfield Performance

The Colorfield Performance

15 April  – 30 September 2021

The Colorfield Performance is becoming a household name in the visual arts. This is a large Land-Art project, in which monumental designer and visual artist Dirk Hakze collaborates with other artists. The idea behind this is that from a common concept, individual contributions merge into one large, colorful unit. This makes it possible to create large works of art, which form a powerful marking in the landscape.

On the 9th of Juli Elise Eekhout will make her contribution to the Land-Art project by painting a panel in the park. You welcome to come and see her at work!


The Colorfield Performance is een begrip aan het worden in de beeldende kunst. Het gaat hier om een groot Land-Art project, waarin monumentaal vormgever en beeldend kunstenaar Dirk Hakze samenwerkt met andere kunstenaars. Het idee hierachter is dat vanuit een gemeenschappelijk concept individuele bijdragen samenvloeien tot één grote kleurrijke eenheid. Daardoor is het mogelijk grote kunstwerken te creëren, die een krachtige markering in het landschap vormen.

Op 9 juli zal Elise Eekhout haar bijdrage leveren aan het Land-Art project door het beschilderen van een paneel in het park. U bent van harte uitgenodigd om haar aan het werk te zien!

Location

Park Lingezegen- Elst
Landscape park between Arnhem and Nijmegen

Opening hours

The artwork is freely accessible between April 15 and October 1, 2021. From 9.30 am to 2 pm before sunset, the artists are at work and you can get in touch with them. Only on Mondays and Tuesdays there is no painting, but then the field is open to the public. The artwork will be finished in September and can be admired in its entirety.


Het kunstwerk is tussen 15 april en 1 oktober 2021 vrij toegankelijk. Vanaf 9.30 uur tot 2 uur voor zonsondergang zijn de kunstenaars aan het werk en kunt u met ze in contact treden. Alleen op maandag en dinsdag wordt er niet geschilderd, maar dan is het veld wel open voor publiek. In de maand september is het kunstwerk af en is het in zijn geheel te bewonderen.

Route & public transport

You can find more information here.

Park Lingezegen

July 9 09:00 — September 30 20:00
09:00 — 20:00

Elst

Elise Eekhout, Various other artists

Hits: 117

Did you like this? Share it!