December, a Blank Canvas to my Piano
Music Exhibition

“December, a Blank Canvas to my Piano”

Music Exhibition December 21th 2021

Margin Alexander is a composer and pianist with a soul full of energy and fantasy. His strong dedication and his unique creativity led him to develop some unorthodox compositional techniques that would weave the traditional with the new style to develop a unique genre of music. So far in his career, Alexander has had many opportunities to perform in countless concerts, create film scores, accompany world-famous artists and give his own recitals, all over the world. His work has been shared both digitally and live such as Carnegie Hall, Symphony Hall, Opera America, MAMAC Museum of Nice, Zodiac Festival, IBLA Grand Prize etc.

Always inspired, passionate, fond of his craft, environment and visual arts, Margin Alexander has invited artists from all over the world to be part of his music exhibition “December, a Blank Canvas to my Piano”. Under the direction of his shape & color synesthesia, he will perform ten original pieces from New York City, inspired by these personally selected works of art. The painting by the Dutch Elise Eekhout is one of them.

Margin Alexander’s working method fits in perfectly with Eekhout’s own vision:

“My art should reflect what you see and feel, colored by your own context and experiences. Everyone sees and feels something different, as long as you are willing to listen to your own inner voice and imagination.”

And that’s exactly what Margin does. He will convert his own interpretation of Eekhout’s artwork into music. The instrumental concert is open to all music and art lovers. The virtual concert will be streamed live in HD from New York City, so you can watch it from any corner of the world. The artworks are projected onto a screen as the composer introduces the artist and the artwork, then performs the original music dedicated to each artwork. The event will take place on December 21 and will last approximately 1 hour and 15 minutes.

Watch the video of the performance.


Muziek expositie 21 december 2021 

Margin Alexander is een componist en pianist met een ziel vol energie en fantasie. Zijn sterke toewijding en zijn unieke creativiteit brachten hem ertoe enkele onorthodoxe compositietechnieken te ontwikkelen die de traditionele met de nieuwe stijl zouden verweven om een ​​uniek muziekgenre te ontwikkelen. Tot dusverre in zijn carrière heeft Alexander veel kansen gehad om op te treden in talloze concerten, filmmuziek te maken, wereldberoemde artiesten te begeleiden en zijn eigen recitals te houden, over de hele wereld. Zijn werk is zowel digitaal als live gedeeld, zoals Carnegie Hall, Symphony Hall, Opera America, MAMAC Museum of Nice, Zodiac Festival, IBLA Grand Prize enz.

Altijd geïnspireerd, gepassioneerd, dol op zijn ambacht, omgeving en beeldende kunst, heeft Margin Alexander kunstenaars van over de hele wereld uitgenodigd om deel uit te maken van zijn muziektentoonstelling “December, a Blank Canvas to my Piano”Onder leiding van zijn kleur en vorm synesthesie zal hij vanuit New York City een tiental originele stukken ten gehore brengen, geïnspireerd op deze persoonlijk geselecteerde kunstwerken. Het schilderij van de Nederlandse Elise Eekhout is daar één van.

Margin Alexanders werkwijze sluit perfect aan op Eekhout’s eigen visie:

“Mijn kunst moet weerspiegelen wat jij ziet en voelt, gekleurd door je eigen context en ervaringen. Iedereen ziet en voelt iets anders, zolang je maar bereid bent te luisteren naar je eigen innerlijke stem en verbeelding.”

En dat is precies wat Margin doet. Hij gaat zijn eigen interpretatie van Eekhout’s kunstwerk omzetten in muziek. Het instrumentale concert staat open voor alle liefhebbers van muziek en kunst. Het virtuele concert wordt live gestreamd in HD vanuit New York City, zodat je het vanuit elke hoek van de wereld kunt bekijken. De kunstwerken worden op een scherm geprojecteerd terwijl de componist de kunstenaar en het kunstwerk introduceert en vervolgens de originele muziek uitvoert die aan elk kunstwerk is gewijd. Het evenement vind plaats op 21 december en duurt ongeveer 1 uur en 15 minuten.

Bekijk de video van de voorstelling.

Views: 234

Did you like this? Share it!