Dunoon Burgh Hall, Scotland, UK

Location

Dunoon Burgh Hall
195 Argyll Street
Dunoon PA23 7DD
Scotland

Opening hours

Wednesday – Sunday 10am – 4pm
Exceptionally closed on Saturday April 20th

Vernissage

Friday April 19, 2024 at 6pm
in the presence of Mr. Alyn Smith – Member of Parliament


PLEASE LEAVE A LIGHT ON !

19 April – 5 May, 2024

Alyn Smith, then a Scottish MEP, told the European Parliament in 2019: “We celebrate international solidarity and freedom of movement. If the European Union didn’t exist, we would have to invent something like this and Scotland would be part of it.”
He concluded by saying: “Dear colleagues, I am not asking you to resolve our internal discussions. I ask you to leave a light on so we can find our way home.”

Artists in Motion (AiM)

AiM stands for Artists in Motion, a registered association based in Cernay-la-Ville, France. AiM promotes art and culture by creating a trans-European space for collaboration among artists of all disciplines. The members of AiM realize different types of events such as exhibitions, master classes, concerts, conferences, and residencies – our goals:

 • cross-European collaboration among artists and thus
 • promote respect for European culture
 • promote the diversity of European culture
 • promote cohesion, inclusion and well-being in our communities and societies
 • interdisciplinary collaboration among artists from different fields visual arts, music, literature as well as the applied and performing arts
 • discourse on topics of European importance.

The project

The art project consists of an art exhibition and an accompanying program on the history and significance of Scotland’s relationships with Europe. The mutual cultural connections have existed for many centuries; many regions of Europe share a Celtic heritage with Scotland. With the request PLEASE LEAVE A LIGHT ON and the promise WE’LL LEAVE A LIGHT ON, AiM is exploring ways via which people in Europe can communicate with each other in creative ways – from Portugal to Greece, from Italy to Scotland. It’s about weaving these ties with cross-border collaboration and good cooperation among people from different cultures.

We will let a light burn in the vast landscapes, because light gives us hope and strength, brightness gives security, clarity liberates, shining makes you happy. Light represents reason, knowledge, hope, security and therefore creates an intense feeling of protection. It has the power to expose and destroy the “dark” dimensions of reality that oppress and trip us up. Anyone who orients him/herself towards the light looks at a way out, a possibility and the trust that together we will rediscover serenity and with it hope, for change, for a kind of rebirth. Furthermore, PLEASE LEAVE A LIGHT ON / WE’LL LEAVE A LIGHT ON documents an artistic discussion about the strong and crucial symbolic value of “light” in our lives, in thinking, in culture, in today’s society.

Dunoon Burgh Hall

Dunoon Burgh Hall is an arts and cultural center for Dunoon, Cowal and Scotland, rooted in the heart of the local community. After a major renovation in 2017, the listed building is now a venue for exhibitions and other cultural events. Dunoon is a Victorian coastal town on the west coast of Scotland and also an important ferry link to Glasgow. Located on the Cowal Peninsula overlooking the river Clyde, it is easy to reach by car or public transport.

Support

Made possible with the kind support of Mr. Ekkehard Gorski, Murnau, Germany.


LAAT EEN LICHTJE AAN!

19 april – 5 mei, 2024

Alyn Smith, destijds een Schots Europarlementariër, zei in 2019 tegen het Europees Parlement: “We vieren de internationale solidariteit en de bewegingsvrijheid. Als de Europese Unie niet bestond, zouden we zoiets moeten uitvinden en Schotland zou daar deel van uitmaken.”
Hij sloot af met de woorden: “Beste collega’s, ik vraag u niet om onze interne discussies op te lossen. Ik vraag je om het licht aan te laten, zodat we de weg naar huis kunnen vinden.’

Artists in Motion (AiM)

AiM staat voor Artists in Motion, een geregistreerde vereniging gevestigd in Cernay-la-Ville, Frankrijk. AiM promoot kunst en cultuur door een trans-Europese ruimte te creëren voor samenwerking tussen kunstenaars van alle disciplines. De leden van AiM realiseren verschillende soorten evenementen, zoals tentoonstellingen, masterclasses, concerten, conferenties en residenties – onze doelstellingen:

 • cross-Europese samenwerking tussen kunstenaars en dus
 • respect voor de Europese cultuur bevorderen
 • de diversiteit van de Europese cultuur bevorderen
 • cohesie, inclusie en welzijn in onze gemeenschappen en samenlevingen bevorderen
 • interdisciplinaire samenwerking tussen kunstenaars uit verschillende vakgebieden beeldende kunst, muziek, literatuur, toegepaste kunst en podiumkunsten
 • debat over onderwerpen van Europees belang.

Het project

Het kunstproject bestaat uit een kunsttentoonstelling en een begeleidend programma over de geschiedenis en betekenis van de betrekkingen van Schotland met Europa. De onderlinge culturele verbindingen bestaan ​​al vele eeuwen; veel regio’s van Europa delen een Keltisch erfgoed met Schotland. Met het verzoek PLEASE LEAVE A LIGHT ON onderzoekt AiM manieren waarop mensen in Europa op creatieve manieren met elkaar kunnen communiceren – van Portugal tot Griekenland, van Italië tot Schotland. Het gaat om het verweven van deze banden met grensoverschrijdende samenwerking en goede samenwerking tussen mensen uit verschillende culturen.

We laten een licht branden in de uitgestrekte landschappen, want licht geeft ons hoop en kracht, helderheid geeft veiligheid, helderheid bevrijdt, schijnen maakt gelukkig. Licht staat voor rede, kennis, hoop, veiligheid en creëert daardoor een intens gevoel van bescherming. Het heeft de kracht om de ‘donkere’ dimensies van de werkelijkheid die ons onderdrukken en laten struikelen, bloot te leggen en te vernietigen. Iedereen die zich op het licht oriënteert, kijkt naar een uitweg, een mogelijkheid en het vertrouwen dat we samen de rust zullen herontdekken en daarmee de hoop, op verandering, op een soort wedergeboorte. Bovendien documenteert PLEASE LEAVE A LIGHT ON een artistieke discussie over de sterke en cruciale symbolische waarde van ‘licht’ in ons leven, in het denken, in de cultuur, in de huidige samenleving.

Dunoon Burgh Hall

Dunoon Burgh Hall is een kunst- en cultureel centrum voor Dunoon, Cowal en Schotland, geworteld in het hart van de lokale gemeenschap. Na een ingrijpende renovatie in 2017 is het monumentale pand nu een locatie voor tentoonstellingen en andere culturele evenementen. Dunoon is een Victoriaanse kustplaats aan de westkust van Schotland en tevens een belangrijke veerbootverbinding met Glasgow. Gelegen op het Cowal-schiereiland met uitzicht op de rivier de Clyde, is het gemakkelijk te bereiken met de auto of het openbaar vervoer.

Sponsoring

Mogelijk gemaakt met de vriendelijke steun van de heer Ekkehard Gorski, Murnau, Duitsland.

 

 

Visits: 0

Did you like this? Share it!