Journal

Children are creative by nature

2 MAAL EE | Elise Eekhout | Quote: "Childern use their imagination and creativity by nature. We must encourage and cultivate that quality"

Children are not yet aware of the limitations of our world. Therefore they are free in their thinking.Rather than unlearning children that quality, we should encourage and cultivate it. So that they grow up to be imaginative and creative adults capable of coming up with creative solutions to unexpected problems.


Kinderen zijn zich nog niet bewust van de beperkingen van onze wereld. Daardoor zijn ze vrij in hun denken. In plaats van kinderen die eigenschap af te leren, moeten we deze stimuleren en cultiveren. Zodat ze opgroeien tot fantasievolle en creatieve volwassenen die in staat zijn creatieve oplossingen te bedenken op onverwachte problemen.

Did you like this? Share it!

0 comments on “Children are creative by nature

Leave Comment