EXPLORE YOUR IMAGINATION About Elise Eekhout

Elise Eekhout in working studio | photo: Fred Leeflang

Elise Eekhout wants you to experience how much freedom imagination can give.

Before entering the professional artworld, Elise Eekhout has been a successful graphic designer for over 20 years. She started her own graphic design company whilst studying at St. Joost Art School (Breda, The Netherlands).

Letters and texts have always been a source of inspiration and wonder for her. Eekhout combines this fascination of letters and texts with the images she creates in her paintings.

She creates an alternative universe without boundaries. She wants you to explore the freedom of your own fantasy and imagination by entering this dreamworld through her paintings.

Eekhout’s work is layered and contains several types of information, including about herself, her feelings and thoughts. She likes works of art that have a story to tell that is not completely ‘finished’. “If you can see and retell the story right away, it’s boring. There has to be something for the viewer to discover.”

Her goal is to stimulate people to use their imaginations, to experience how powerful imagination can be: we can travel all over the world and experience all kinds of emotions, just by reading between the lines, looking behind the pictures or listen to the silence between musical notes.

Narratives inspire Elise to use parts of the (Dutch) texts in her paintings with sheet metal. The atmosphere and appearance of the artworks are strongly influenced by the incidence of (sun) light.

Elise Eekhout wil je laten ervaren hoeveel vrijheid verbeeldingskracht geeft.

Voordat ze de professionele kunstwereld betrad, was Elise Eekhout al meer dan 20 jaar een succesvol grafisch ontwerper. Ze startte haar eigen grafisch ontwerpbureau tijdens haar studie aan Kunstacademie St. Joost (Breda, Nederland).

Letters en teksten zijn altijd al een bron van inspiratie en verwondering voor haar geweest. Eekhout combineert deze fascinatie voor letters en teksten met de beelden die ze in haar schilderijen creëert.

Eekhout’s werk is gelaagd en bevat meerdere soorten informatie, ook over haarzelf, haar gevoelens en gedachten. Ze houdt van kunstwerken die een verhaal te vertellen hebben dat niet volledig ‘af’ is. “Als je het verhaal meteen kunt zien en navertellen, is het saai. Er moet iets te ontdekken zijn voor de kijker.”

Haar doel is om mensen te stimuleren hun fantasie te gebruiken, om te ervaren hoe krachtig verbeelding kan zijn: we kunnen de hele wereld over reizen en allerlei emoties ervaren, gewoon door tussen de regels door te lezen, achter de foto’s te kijken of door te luisteren naar de stilte tussen muzieknoten.

 Ze creëert een alternatief universum zonder grenzen. Ze wil dat je de vrijheid van je eigen fantasie en verbeeldingskracht verkent door deze droomwereld binnen te gaan via haar schilderijen.

Verhalen en vertellingen inspireren Elise om delen van de teksten te gebruiken in haar schilderijen met bladmetaal. De sfeer en uitstraling van de kunstwerken worden sterk beïnvloed door de inval van (zon) licht.

Elise Eekhout | The Colorfield Performance | journal

NARRATION • IMAGINATION • EXPLORATION About Art

2 MAAL EE | Elise Eekhout | Corona Stories | Facebook-Conversations 01 | detail

EXPLORATION OF IMAGINATION

Mission

Elise wants us to be free, free to use our fantasy and imagination to come up with creative solutions to unexpected problems.

Vision

She takes people into her paintings by means of “narration • imagination • exploration” and make them fantasize new dreams.

Artwork

Her paintings are the “narration”. They act as a catalyst to engage into a conversation with yourself. They put your imagination to work, after which you can go and explore.

Some people struggle to get their imaginations going. Elise helps them on their way by having them read fragments from the painting. After that, people automatically start to explore the painting and their imagination.

VERKENNING VAN VERBEELDING

Missie

Elise wil dat we vrij zijn, vrij om onze fantasie en verbeelding te gebruiken en zo tot creatieve oplossingen te komen bij onverwachte problemen.

Visie

Ze neem mensen door middel van “vertelling • verbeelding • verkenning” mee in mijn schilderijen om ze aan het fantaseren krijgen.

Kunst

Elise’s schilderijen zijn de “vertelling”. Ze werken als katalysator om het gesprek aan te gaan met jezelf. Ze zetten je verbeelding aan het werk waarna je op verkenning kunt.

Sommige mensen hebben moeite om hun verbeelding op gang te krijgen. Die helpt ze op weg door ze fragmenten uit het schilderij te laten lezen. Daarna gaan mensen als vanzelf het schilderij en hun verbeelding verkennen.

2 MAAL EE | Elise Eekhout | Tranquil City 07 | detail

The Beginning

2 MAAL EE | Elise Eekhout | Kindergarten

1980

But already in kindergarten, she was taught that a craft project must be made according to a certain step-by-step plan. There was no room for creativity, for fantasy. Rather than unlearning children that quality, we should encourage and cultivate this. So they grow up to be imaginative and creative adults, capable of coming up with creative solutions to unexpected problems. 


Elise werd in 1976 geboren in Delft. Zoals alle kinderen was Elise van nature vrij in haar denken omdat ze zich nog niet bewust was van de beperkingen van onze wereld. Maar al op de kleuterschool werd haar aangeleerd dat een knutselwerkje volgens een bepaald stappenplan gemaakt moet worden. Er was geen ruimte voor creativiteit, voor fantasie. In plaats van kinderen die eigenschap af te leren zouden we dit moeten stimuleren en cultiveren. Zodat ze opgroeien tot fantasievolle en creatieve volwassenen die in staat zijn creatieve oplossingen te bedenken op onverwachte problemen. 

2 MAAL EE | Elise Eekhout | Early Years

1994

Elise always tried to hold on to her imagination while growing up. She objected to this “complacent norm” of superficially constraining oneself knowing the alternative could be freedom and insightful pleasures. She wanted to be free, free to use her fantasy and imagination to come up with creative solutions to unexpected problems.

But at this point in her life, her environment did not allow her to seek that freedom. So, while she would have preferred to go to Art School, she went to the Grafisch Lyceum Rotterdam.


In het leven zijn veel mensen continu op zoek naar antwoorden, op zoek naar grenzen die bepalen wie we denken te zijn en beperken we ons tot het ‘hokje’ waarin we in denken te horen. Elise heeft altijd geprobeerd om haar verbeeldingskracht vast te houden terwijl ze opgroeide. Ze maakte bezwaar tegen deze ‘visueel beperkende norm’ die leidt tot oppervlakkige zelfbeperking , wetende dat het alternatief vrijheid en het plezier van nieuwe inzichten kan zijn.

Ze wilde vrij zijn, vrij om haar fantasie en verbeelding te gebruiken en zo tot creatieve oplossingen te komen bij onverwachte problemen.

Maar op dit punt in haar leven stond haar omgeving haar niet toe om die vrijheid op te zoeken. Hoewel ze het liefst naar de kunstacademie was gegaan, ging ze na de havo naar het Grafisch Lyceum Rotterdam.

2 MAAL EE | St. Joost

1998

Their minds are used to all the limitations of the real world. It makes them forget dreams have no limitations. Elise tried to hold on to her dream and although she was offered a job as a web designer at Exact Software, she decided to make her dream come true; she went to St. Joost Art School in Breda.


De meeste mensen verliezen als ze volwassen worden het vermogen om buiten de kaders te denken, om grenzeloos te fantaseren. Hun geest is gewend aan alle beperkingen van de echte wereld. Ze zijn vergeten dat verhalen en dromen geen beperkingen hebben. Elise probeerde vast te houden aan haar droom en hoewel haar een baan aangeboden werd als webdesigner bij Exact Software, besloot ze droom waar te maken; ze ging naar Kunstacademie St. Joost in Breda.

1999

During her second year in Art School, in 1999, Elise Eekhout started her own company: designstudio 2 MAAL EE.


Al tijdens haar tweede studiejaar, in 1999, startte Elise Eekhout haar eigen bedrijf: ontwerpstudio 2 MAAL EE.

2002

Soon she was allowed to work on the most amazing projects. In between she was also busy painting and exhibiting.


Omdat de vrijheid van een eigen bedrijf goed beviel  besloot Elise om na haar afstuderen in 2002 door te gaan met haar eigen studioAl snel mocht ze aan de meest geweldige projecten werken. Tussendoor hield ze zich ook nog bezig met schilderen en exposeren.

2010

Keeping a successful design practice up and running, making art, arranging exhibitions ánd being present at the exhibitions was difficult to combine with a newborn child.


In 2010 werd duidelijk dat Elise een keuze moest maken. Een goedlopende ontwerppraktijk draaiend houden, schilderen, exposities regelen én aanwezig zijn bij de exposities was lastig te combineren met een pasgeboren kind. Dus maakte Elise de keuze om tijdelijk te stoppen met exposeren. Ook het schilderen werd op een lager pitje gezet.

2 MAAL EE | Elise Eekhout | Corona Stories | Torenhoog 01 | @work

2020

So now Elise Eekhout is again busy making art and looking for opportunities to bring her art to the attention of her audience with the corona restrictions.

Elise tries to visualize dreams and stories in her paintings. She uses the magical appeal of texts in her artwork. It is her intention to take you into her paintings and to make you fantasize new dreams. To let you experience the limitlessness of your imagination. To make you dream without boundaries. She wants you to experience how much freedom imagination gives. Especially during difficult times, like the corona lockdown, it is very important to be able to use your imagination and experience this feeling of limitlessness.


Tijdens de corona-lockdown kwam het grafisch ontwerpwerk vrijwel stil te liggen. In plaats van bij de pakken neer te gaan zitten zag Elise een kans om haar droom waar te maken en het kunstenaarschap nieuw leven in te blazen. Dus nu is Elise Eekhout weer volop aan het schilderen en op zoek naar mogelijkheden om met de corona-beperkingen haar kunst bij haar publiek onder de aandacht te brengen.

Elise probeer dromen en verhalen te visualiseren in haar schilderijen. Daarbij gebruikt ze de magische aantrekkingskracht van teksten. Het is haar bedoeling om jou mee te nemen in haar schilderijen en om je aan het fantaseren te krijgen. Om je de grenzeloosheid van je verbeelding te laten ervaren. Om je te laten dromen zonder kaders. Ze wil dat je ervaart hoeveel vrijheid verbeeldingskracht geeft. Vooral tijdens moeilijke tijden, zoals de corona-lockdown, is het heel belangrijk om in staat te zijn je fantasie te gebruiken en dit gevoel van vrijheid te ervaren.

Experience

2021

Exhibitions

Galleries

Publicatons

Projects

Other activities

 • Test Panel artists materials, since July, Jakunst

2020

Exhibitions

 • Vision for Humanity, MindGallery corona-project, since September, online exhibition
 • Art Rewards, August – December, online exhibition
 • 5april1943.be, March, online exhibition

Galleries

 • GlobalChocoStore, since September, online gallery
 • Plogix Gallery, Juli, online gallery
 • Saatchiart, April – August, December, online gallery
 • Tricera, April – August, online gallery
 • Artleader, since March, online gallery
 • AlleKunstenaars, March-December, online gallery

Publications

2019

Exhibitions

Publications

2013

Exhibitions

 • Veiling Glazen Speeltuinhuis, group-exhibition, IJsselstein

Other activities

 • Donated art for art-charity auction ‘Veiling Glazen Speeltuinhuis’, IJsselstein

2010

Exhibitions

 • Hofboerderij-gallery, duo-exhibition, Wateringen
 • Saltro-Gallery, solo-exhibition, Utrecht
 • Kunstuitleen-gallery, solo-exhibition, Nieuwegein
 • Kunstuitleen-gallery, solo-exhibition, Woerden

2009

Awards

 • 2th prize, Expeditie 2009

Exhibitions

 • Kunstuitleen-gallery, solo-exhibition, Woerden
 • Library, solo-exhibition, The Hague
 • Proviciehuis, group-exhibition, Utrecht
 • Kunstuitleen-gallery, group-exhibition, Utrecht
 • Kunstuitleen-gallery, group-exhibition, IJsselstein
 • Reactive, solo-exhibition, IJsselstein
 • Healthclub IJsselstein, solo-exhibition, IJsselstein

Publications

 • Television-interview, RTV-Utrecht
 • Interview Zenderstreeknieuws, local newspaper

2008

Awards

 • Nomination Expeditie 2008

Exhibitions

 • Healthclub IJsselstein, solo-exhibition, IJsselstein
 • Kunst-in-Ahoy, group-exhibition, Rotterdam
 • ‘Voordeligste Salon’, group-exhibition, Utrecht
 • Kunstuitleen-gallery, group-exhibition, IJsselstein

Publications

 • Television-interview, RTV-Utrecht

2007

Exhibitions

Publications

 • Publication of portfolio-article, Publish
 • Interview, Indrukken

Projects

2006

Publications

 • Publication of artwork, Identity Matters

Projects

2005

Awards

 • Nomination Frans Hals Award

Exhibitions

Publications

 • Publication of portfolio-article, Identity Matters
 • Publication of portfolio-article, Identity Matters
 • Publication of project-article, LucasX
 • Publication of artwork, Vormberichten.
 • Publication of artwork, Items
 • Focus Locus Oude Rijn, Province South-Holland, Province Utrecht and the EU-project Sustainable Open Space

Projects

2004

Exhibitions

 • Townhall Nieuwegein, various group-exhibitions, Nieuwegein
 • KCN-gallery, various group-exhibition, Nieuwegein

Publications

 • Publication of artwork, Vormberichten
 • Publication of artwork, Dutch Design boek

Other activities

 • Organisation group-exhibitions KCN-Gallery, Nieuwegein

2003

Awards

Presentations

 • Project presentation/workshop, Scryption, Tilburg

Exhibitions

 • Townhall Rotterdam, solo-exhibition, Marconietoren, Rotterdam
 • KCN-gallery, various group-exhibition, Nieuwegein

Publications

 • Publication of project-article, Pts
 • Publication of artwork, ADCN yearbook
 • Project-article, ;Output
 • Publication of exhibition-article, Molenkruier
 • Publication of artwork, Vormberichten
 • Publication of artwork, Thiemefonds
 • Publication of artwork, Spiksplinternieuw
 • Publication of project-article, magazine Scryption

Other activities

 • Thinkquest for the Class, jury member, online via internet, nationwide
 • Organisation exhibitions Townhall, Nieuwegein
 • Organisation KunstKafee KCN-Gallery, Nieuwegein
 • Organization group-exhibitions KCN-Gallery, Nieuwegein

2002

Awards

 • Encouragement prize Thinquest uit de Kunst
 • Nomination Gouden Penning

Exhibitions

 • KCN-gallery, various group-exhibitions, Nieuwegein
 • St. Joost, graduation-exhibition, Breda

Other activities

 • Thinkquest for the Class, jury member, online via internet, nationwide
 • Organisation KunstKafee KCN-Gallery, Nieuwegein
 • Organization group-exhibitions KCN-Gallery, Nieuwegein

2001

Publications

 • Article, Voorbeelden in Beeld
 • Publication of artwork, Horizontos (kuklos)

2000

Publications

 • Publication of artwork, Gewicht 378 gram

1998

Awards

 • Nomination Joop Hof Award

1994

Publications

 • Publication of artwork, IWC 93/94

Corporate Information

Studio 2 MAAL EE
Elise Eekhout
Agaat 139
2719GD Zoetermeer
The Netherlands

Atelier Elise Eekhout
Heggewinde 22A
2742EB Waddinxveen
The Netherlands

kunst@eliseeekhout.nl

K.v.K nr: 24 29 58 36
BTW nr: NL002017822B15

Privacy Policy & Cookies | Privacy Beleid & Cookies
Terms & Conditions | Algemene Voorwaarden
Regal Right | Volgrecht

2 MAAL EE | People | Wendy@home

Did you like this? Share it!