About Elise Eekhout

For over 20 years Eekhout has been combining making art with a thriving design practice.

Artist, design thinker, graphic designer, mother. Because a person cannot split himself into three, Elise has had to make the choice to focus on practical matters in 2010. At the beginning of 2020 Elise had the opportunity to shift her main focus area. Now she is fully engaged in painting and exhibiting again.

Al ruim 20 jaar combineert Eekhout schilderkunst met een bloeiende ontwerppraktijk.

Kunstenaar, design thinker, grafisch ontwerper, moeder. Omdat een mens zichzelf niet in drieën kan splitsen heeft Elise in 2010 de keuze moeten maken om zich te concentreren op praktische zaken. Wat betreft kunst heeft Elise begin 2020 de draad opgepakt en is weer volop bezig met schilderen en exposeren

Elise Eekhout @work

The Beginning

2 MAAL EE | Elise Eekhout | Kindergarten

1980

Elise has been creative from an early age. She was always busy drawing or crafting.


Al van jongs af aan was Elise creatief. Ze was altijd aan het tekenen of knutselen.

2 MAAL EE | Elise Eekhout | Early Years

1994

After highschool she went to the Grafisch Lyceum Rotterdam. She would have preferred to go to the art academy, but unfortunately that was not an option.


Na de havo ging ze naar het Grafisch Lyceum Rotterdam. Ze was liever naar de kunstacademie gegaan, maar dat was helaas geen optie.

2 MAAL EE | St. Joost

1998

Although Eekhout was offered a job as a web designer at Exact Software, she decided to make her dream come true. She went to the St. Joost Art Academy in Breda.


Hoewel Eekhout een baan aangeboden kreeg als webdesigner bij Exact Software, besloot haar droom waar te maken. Ze ging naar Kunstacademie St. Joost in Breda.

1999

Since it is easier to make money with applied arts, Elise followed the graphic design course. That turned out to be right for her. During her second year, in 1999, Eekhout started her own company: designstudio 2 MAAL EE.


Vanuit de gedachte dat het makkelijker is om geld te verdienen met toegepaste kunsten volgde Elise de opleiding grafisch ontwerpen. Dat bleek haar op het lijf geschreven te zijn. Al tijdens haar tweede studiejaar, in 1999, startte Eekhout haar eigen bedrijf: ontwerpstudio 2 MAAL EE.

2002

After graduating in 2002, Elise decided to continue working at her own studio. Soon she was allowed to work on the most amazing projects. In between she was also busy painting and exhibiting.


Na haar afstuderen in 2002 besloot Elise door te gaan met haar eigen studio. Al snel mocht ze aan de meest geweldige projecten werken. Tussendoor hield ze zich ook nog bezig met schilderen en exposeren.

2010

In 2010 it became clear that Elise had to make a choice. Keeping a successful design practice up and running, making art, arranging exhibitions ánd being present at the exhibitions was difficult to combine with a newborn child. So Elise made the choice to temporarily stop exhibiting. Making art was also done less often.


In 2010 werd duidelijk dat Elise een keuze moest maken. Een goedlopende ontwerppraktijk draaiend houden, schilderen, exposities regelen én aanwezig zijn bij de exposities was lastig te combineren met een pasgeboren kind. Dus maakte Elise de keuze om tijdelijk te stoppen met exposeren. Ook het schilderen werd op een lager pitje gezet.

2020

Because it kept itching, 2020 seemed like a good moment to breathe new life into artistry. So from the beginning of 2020, Elise Eekhout is again busy making art and looking for opportunities to exhibit.


Omdat het toch bleef kriebelen, leek 2020 haar een mooi moment om het kunstenaarschap nieuw leven in te blazen. Dus vanaf begin 2020 is Elise Eekhout weer volop aan het schilderen en op zoek naar mogelijkheden om te exposeren.

Experience

2019

Exhibitions

 • Joriskerk Amersfoort, group-exhibition, Amersfoort

2013

Volunteer work

 • Donated art for Veiling Glazen Speeltuinhuis, IJsselstein

2010

Exhibitions

 • Hofboerderij-gallery, duo-exhibition, Wateringen
 • Saltro-Gallery, solo-exhibition, Utrecht
 • Kunstuitleen-gallery, solo-exhibition, Nieuwegein
 • Kunstuitleen-gallery, solo-exhibition, Woerden

2009

Prizes

 • 2th prize, Expeditie 2009

Exhibitions

 • Kunstuitleen-gallery, solo-exhibition, Woerden
 • Library, solo-exhibition, The Hague
 • Proviciehuis, group-exhibition, Utrecht
 • Kunstuitleen-gallery, group-exhibition, Utrecht
 • Kunstuitleen-gallery, group-exhibition, IJsselstein
 • Reactive, solo-exhibition, IJsselstein
 • Healthclub IJsselstein, solo-exhibition, IJsselstein

Publications

 • Television-interview, RTV-Utrecht
 • Interview Zenderstreeknieuws, local newspaper

2008

Nominations

 • Nomination Expeditie 2008

Exhibitions

 • Healthclub IJsselstein, solo-exhibition, IJsselstein
 • Kunst-in-Ahoy, group-exhibition, Rotterdam
 • ‘Voordeligste Salon, group-exhibition, Utrecht
 • Kunstuitleen-gallery, group-exhibition, IJsselstein

Publications

 • Television-interview, RTV-Utrecht

2007

Publications

 • Publication of portfolio-article, Publish

2006

Publications

 • Publication of artwork, Identity Matters

2005

Nominations

 • Nomination Frans Hals Award

Exhibitions

 • Meermanno Museum, group-ehibition, The Hague

Publications

 • Publication of portfolio-article, Identity Matters
 • Publication of portfolio-article, Identity Matters
 • Publication of project-article, LucasX
 • Publication of artwork, Vormberichten.
 • Publication of artwork, Items

2004

Exhibitions

 • Townhall Nieuwegein, various group-exhibitions, Nieuwegein
 • KCN-gallery, various group-exhibition, Nieuwegein

Publications

 • Publication of artwork, Vormberichten
 • Publication of artwork, Dutch Design boek

Organisation

 • Organisation group-exhibitions KCN-Gallery, Nieuwegein

2003

Prizes

 • 3th prize G.J. Thiemefonds

Nominations

 • Nomination ADCN Talent Trophy

Presentations

 • Project presentation/workshop, Scryption, Tilburg

Exhibitions

 • Townhall Rotterdam, solo-exhibition, Marconietoren, Rotterdam
 • KCN-gallery, various group-exhibition, Nieuwegein

Publications

 • Publication of project-article, Pts
 • Publication of artwork, ADCN yearbook
 • Project-article, ;Output
 • Publication of exhibition-article, Molenkruier
 • Publication of artwork, Vormberichten
 • Publication of artwork, Thiemefonds
 • Publication of artwork, Spiksplinternieuw
 • Publication of project-article, magazine Scryption

Volunteerwork

 • Thinkquest for the Class, jury member, online via internet, nationwide

Organisation

 • Organisation exhibitions Townhall, Nieuwegein
 • Organisation KunstKafee KCN-Gallery, Nieuwegein
 • Organization group-exhibitions KCN-Gallery, Nieuwegein

2002

Prizes

 • Encouragement prize Thinquest uit de Kunst

Nominations

 • Nomination Gouden Penning

Exhibitions

 • KCN-gallery, various group-exhibition, Nieuwegein
 • St. Joost, graduation-exhibition, Breda

Volunteerwork

 • Thinkquest for the Class, jury member, online via internet, nationwide

Organisation

 • Organisation KunstKafee KCN-Gallery, Nieuwegein
 • Organization group-exhibitions KCN-Gallery, Nieuwegein

2001

Publications

 • Article, Voorbeelden in Beeld

1998

Nominations

 • Nomination Joop Hof Award

Corporate Information

Studio 2 MAAL EE
Elise Eekhout
Agaat 139
2719GD Zoetermeer
The Netherlands
kunst@eliseeekhout.nl

K.v.K nr: 24 29 58 36
BTW nr: NL002017822B15

Privacy Policy & Cookies | Privacy Beleid & Cookies
Terms & Conditions | Algemene Voorwaarden
Regal Right | Volgrecht

2 MAAL EE | People | Wendy@home

Did you like this? Share it!