Exhibitions

Artwork of
Elise Eekhout

Sometimes the colors and energy splash of the canvas, the other time modesty and silence suggests a deeper philosophical meaning. Elise Eekhout does not want to impose her own vision on the viewer. She wants to inspire the viewer to think for himself and to form his own image. This way the viewer becomes part of the artwork; after all, he assigns a meaning to what he sees.

2 MAAL EE | Elise Eekhout | Stories | Zuivering

Fascination

Eekhout’s work is conceptual and is characterized by a loose brush stroke, large gestures and abstract, sometimes figurative, images. A common thread in Elise’s work is her passion for letters:

“Thanks to a few small signs that we call letters, we can experience a whole range of facts, feelings, emotions and thoughts. If you consider it, it is a very fascinating fact: text is nothing but a series of signs in a row, to which we have assigned meanings. We are so used to this, that we do not think about it. For me, letters and texts are a source of inspiration and wonder; some people can conjure up beautiful images with words. Unfortunately, I don’t. Capturing feelings and emotions in words is impossible for me. That is why I capture them in images.”

Bewilderment

The world is a strange and beautiful place. As an artist, Eekhout tries to capture her bewilderment in her paintings: the pure beauty of living in nature. We must cherish and care for the delicate and fragile life that the world has to offer. If you look through the eyes of an artist, you can see beauty and love all around you. You just have to stop and bother to look closely.

Eekhout always looks for a deeper layer or meaning; an atmosphere that misleads the viewer and makes him think about what he sees.

2 MAAL EE | Elise Eekhout | Stories | Lost

De ene keer spatten de kleuren en de energie van het doek, de andere keer suggereert ingetogenheid en stilte een diepere filosofische betekenis. Elise Eekhout wil haar eigen visie niet opleggen aan de kijker. Ze wil de kijker inspireren om zelf na te denken en zijn eigen beeld te vormen. Op deze manier wordt de beschouwer onderdeel van het kunstwerk; hij kent immers zelf een betekenis toe aan hetgeen hij ziet.

Fascinatie

Eekhout’s werk is conceptueel en wordt gekenmerkt door een losse penseelstreek, grote gebaren en abstracte, soms figuratieve, beelden. Een rode draad in Elise’s werk is haar passie voor letters: 

“Dankzij een paar kleine tekentjes die wij letters noemen, kunnen we een heel scala aan feiten, gevoelens, emoties en gedachten meebeleven. Als je erbij stilstaat is het een heel fascinerend gegeven: tekst is niets anders dan een reeks tekentjes op een rij, waar we betekenissen aan toegekend hebben. Wij vinden dit zo gewoon, dat we er niet over nadenken. Voor mij zijn letters en teksten een bron van inspiratie en verwondering; sommige mensen kunnen met woorden prachtige beelden oproepen. Ik helaas niet. Gevoelens en emoties in woorden vatten is voor mij onmogelijk. Daarom vat ik ze in beelden.”

Verwondering

De wereld is een vreemde en prachtige plek. Als kunstenaar probeert Eekhout haar verbijstering vast te leggen in haar schilderijen: de pure schoonheid van het leven in de natuur. We moeten het delicate en fragiele leven dat de wereld te bieden heeft, koesteren en verzorgen. Als je door de ogen van een kunstenaar kijkt, kun je overal om je heen schoonheid en liefde zien. Je moet gewoon even stoppen en de moeite nemen om goed te kijken.

Eekhout zoekt altijd naar een diepere laag of betekenis; een sfeer die de kijker op het verkeerde been zet en hem laat nadenken over wat hij ziet. 

Events & Programs

Explore the Collection

Did you like this? Share it!

6 comments on “Home

Zo mooi

Prachtige werken. Complimenten

Dank je Ed!
Ik hoop je snel te zien in mijn atelier 🙂

Wat een prachtige kleuren pallet heb jij,mooie werken Klasse.

Dank je Walter!

Leave Comment