Exhibitions

Artwork of
Elise Eekhout

Sometimes the colors and energy splash of the canvas, the other time modesty and silence suggests a deeper philosophical meaning. Elise Eekhout does not want to impose her own vision on the viewer. She wants to inspire the viewer to think for himself and to form his own image. This way the viewer becomes part of the artwork; after all, he assigns a meaning to what he sees.

2 MAAL EE | Elise Eekhout | Flowers & Creatures | Tulips1

Pseudonym

Elise Eekhout often paints under the pseudonym 2 MAAL EE, which stands for her initials. Her work is conceptual and is characterized by a loose brush stroke, large gestures and abstract, sometimes figurative, images. A common thread in Eekhout’s work is her passion for letters:

“Thanks to a few small signs that we call letters, we can experience a whole range of facts, feelings, emotions and thoughts. If you consider it, it is a very fascinating fact: text is nothing but a series of signs in a row, to which we have assigned meanings. We are so used to this, that we do not think about it. For me, letters and texts are a source of inspiration and wonder; some people can conjure up beautiful images with words. Unfortunately, I don’t. Capturing feelings and emotions in words is impossible for me. That is why I capture them in images.”

Realism

Recently, Elise Eekhout also paints in a completely different style: delicate, detailed with almost photographic precision.

The world is a strange and beautiful place. As an artist, Eekhout tries to capture her bewilderment in her paintings: the pure beauty of living in nature. We must cherish and care for the delicate and fragile life that the world has to offer. If you look through the eyes of an artist, you can see beauty and love all around you. You just have to stop and bother to look closely.

Work in this realistic style is also conceptual. Eekhout always looks for a deeper layer or meaning; an atmosphere that misleads the viewer and makes him think about what he sees. This way you get the feeling when you look at a painting of tulips that you can walk straight into the woods, just like Erik (from ‘Erik in the land of the insects’).

De ene keer spatten de kleuren en de energie van het doek, de andere keer suggereert ingetogenheid en stilte een diepere filosofische betekenis. Elise Eekhout wil haar eigen visie niet opleggen aan de kijker. Ze wil de kijker inspireren om zelf na te denken en zijn eigen beeld te vormen. Op deze manier wordt de beschouwer onderdeel van het kunstwerk; hij kent immers zelf een betekenis toe aan hetgeen hij ziet.

2 MAAL EE | Elise Eekhout | Stories | Zuivering

Pseudoniem

Elise Eekhout schildert vaak onder het pseudoniem 2 MAAL EE, wat staat voor haar initialen. Haar werk is conceptueel en wordt gekenmerkt door een losse penseelstreek, grote gebaren en abstracte, soms figuratieve, beelden. Een rode draad in Eekhout’s werk is haar passie voor letters: 

“Dankzij een paar kleine tekentjes die wij letters noemen, kunnen we een heel scala aan feiten, gevoelens, emoties en gedachten meebeleven. Als je erbij stilstaat is het een heel fascinerend gegeven: tekst is niets anders dan een reeks tekentjes op een rij, waar we betekenissen aan toegekend hebben. Wij vinden dit zo gewoon, dat we er niet over nadenken. Voor mij zijn letters en teksten een bron van inspiratie en verwondering; sommige mensen kunnen met woorden prachtige beelden oproepen. Ik helaas niet. Gevoelens en emoties in woorden vatten is voor mij onmogelijk. Daarom vat ik ze in beelden.”

Realisme

Sinds kort schildert Elise Eekhout ook in een hele andere stijl: delicaat, gedetailleerd met een bijna fotografische precisie.

De wereld is een vreemde en prachtige plek. Als kunstenaar probeert Eekhout haar verbijstering vast te leggen in haar schilderijen: de pure schoonheid van het leven in de natuur. We moeten het delicate en fragiele leven dat de wereld te bieden heeft, koesteren en verzorgen. Als je door de ogen van een kunstenaar kijkt, kun je overal om je heen schoonheid en liefde zien. Je moet gewoon even stoppen en de moeite nemen om goed te kijken.

Ook werk in deze realistische stijl is conceptueel. Eekhout zoekt altijd naar een diepere laag of betekenis; een sfeer die de kijker op het verkeerde been zet en hem laat nadenken over wat hij ziet. Zo krijg je bij het schilderij van een bos tulpen het gevoel dat je zo het bos in kunt lopen, net als Erik (van ‘Erik of het Klein Insectenboek‘).

Events & Programs

Explore the Collection

Did you like this? Share it!

0 comments on “Home

Leave Comment