ATELIER EXHIBITIONPrivate tour

Make an appointment for a private tour in the Art Studio!

Exhibitions and Art Fairs have been canceled or postponed due to corona. However, it is always possible (by appointment) to view paintings in the Art Studio. All corona measures will be taken into account.


Door corona zijn alle exposities en kunstbeurzen afgelast. Het is echter altijd mogelijk om (op afspraak) in het atelier schilderijen te komen bekijken. Alle corona-maatregelen worden hierbij in acht genomen. 

Make contact

Looking for a beautiful piece of art to complement your home or workspace?  Let’s get in contact to see what I can do for you. And maybe you will be the proud owner of a real ‘Elise Eekhout’.
(I accept commissioned artworks.)


Op zoek naar een prachtig kunstwerk om je huis of werkruimte te completeren? Laten we contact opnemen om te kijken wat ik voor u kan betekenen. En misschien bent u straks wel de trotse eigenaar van een echte ‘Elise Eekhout’.
(Ik maak ook kunst in opdracht.)

I WANT YOU TO EXPLORE YOUR IMAGINATIONWhy?

I believe in a world where everyone is able to be creative.

Most people lose the ability to think outside the box as they grow up. They are searching for answers, exploring for limits that define who they think they are. In this way they are constraining themselves to their perceived “sized box”.

I object to this superficially constraining oneself, knowing the alternative can be freedom and insightful pleasures.

That is why I challenge people to explore their own creativity means of ““narration • imagination • exploration”. I let them fantasize new dreams. I let them explore how much freedom imagination gives.

As a result, they experience that they also have creativity. That they, even when I am not around, are able to look at things in a different way. To approach an unexpected problem differently and to come up with a creative solution. After all, creativity and (daring to use) imagination are the basis of “out-of-the-box thinking”.

Ik geloof in een wereld waarin iedereen is staat is om creatief te zijn.

De meeste mensen verliezen als ze volwassen worden het vermogen om buiten de kaders te denken. Ze gaan op zoek naar antwoorden, naar grenzen die bepalen wie ze denken te zijn. Op deze manier beperken ze zich tot het ‘hokje’ waarin ze denken te horen.

Ik maak bezwaar tegen deze oppervlakkige zelfbeperking, wetende dat het alternatief vrijheid en het plezier van nieuwe inzichten kan zijn.

Daarom daag ik mensen uit om hun eigen creativiteit te verkennen door middel van “vertelling • verbeelding • verkenning”. Ik neem ze mee in mijn schilderijen om ze aan het fantaseren te krijgen. Ze gaan verkennen hoeveel vrijheid verbeeldingskracht geeft.

Hierdoor gaan ze ervaren dat ook zij over creativiteit beschikken. Dat ze, ook als ik er niet bij ben, in staat zijn om op een andere manier naar dingen te kijken. Om een onverwacht probleem anders te benaderen en om met een creatieve oplossing te komen. Creativiteit en het (durven) gebruiken van verbeelding zijn tenslotte de basis van “out-of-the-box denken”.

Partnerships

Did you like this? Share it!

4 comments on “Home

Zo mooi

Prachtige werken. Complimenten

Wat een prachtige kleuren pallet heb jij,mooie werken Klasse.

Beste Elise,
Het schilderij is goed aangekomen en ik ben blij verrast. Verstilde steden 02 is indringend en springt van de wand. Het is nu erg donker weer zodat de foto’s de kracht van het werk minder goed doen uitkomen. Hieraan gaan vooraf enkele foto’s. Ik heb panoramafoto’s bijgevoegd zodat je een indruk krijgt van welke inrichting het werk deel uit gaat maken. Ik denk dat het schilderij is thuisgekomen.

Leave Comment