Explore the Collection

Artist’s Statement

Thanks to smartphones, tablets, etc. we are busy with (moving) images almost all day long. Because of this we tend to forget how special it is that we can read. If you consider it, it is a very fascinating fact: text is nothing but a series of signs in a row, to which we have assigned meanings. We can experience a whole range of feelings and emotions, just by looking at those signs. We use our imagination and move in the text. We are so used to this that we don’t think about it.

2 MAAL EE | Elise Eekhout | Corona Stories | Torenhoog 01 | detail

In fact, because of our “visual” norms/habits, I sometimes like to refer to these as “visual complacency”, we are in danger of slowly losing this mysterious quality.

We are so used to seeing images on a screen that we forget that we can create/invent images in our minds.

Books and stories give us the freedom to live multiple lives, as often as we want and different every time.

In life, many are continuously searching for answers, exploring for limits that define who we think we are and constraining ourselves to our perceived “sized box”.

I object to this “complacent norm” of superficially constraining oneself when the alternative can be freedom and insightful pleasures.

I want us to be free, free to use our fantasy and imagination to come up with creative solutions to unexpected problems.

2 MAAL EE | Elise Eekhout | @work

Most people lose the ability to think outside the box as they grow up, to fantasize without boundaries. Their minds are accustomed to all the limitations of the real world. They have forgotten that stories and dreams have no limitations.

I try to visualize dreams and stories in my paintings. I use the magical appeal of texts in my artwork. It is my intention to take you into my paintings and to make you fantasize new dreams. To let you experience the limitlessness of your imagination. To make you dream without boundaries. I want you to experience how much freedom imagination gives.

Dankzij smartphones, tablets, enz. zijn we vrijwel de hele dag bezig met (bewegende) beelden. Hierdoor zijn we geneigd te vergeten hoe bijzonder het is dat we kunnen lezen. Als je erover nadenkt, is het een heel fascinerend feit: tekst is niets anders dan een reeks tekens op een rij, waaraan we betekenissen hebben toegekend. We kunnen een hele reeks gevoelens en emoties ervaren, gewoon door naar die tekens te kijken. We gebruiken onze verbeelding en verplaatsen ons in de tekst. We zijn hier zo aan gewend, dat we er niet over nadenken.

Het is een feit dat we vanwege onze ‘visuele’ normen/gewoonten, die ik soms graag ‘visueel beperkte blik’ noem, het gevaar lopen deze mysterieuze kwaliteit langzaamaan te verliezen.

We zijn er zo gewend om beelden op een scherm te zien dat we vergeten dat we zelf beelden in onze geest kunnen creëren/bedenken.

Boeken en verhalen geven ons de vrijheid om meerdere levens te leiden. Zo vaak als we willen en iedere keer weer anders.

In het leven zijn veel mensen continu op zoek naar antwoorden, op zoek naar grenzen die bepalen wie we denken te zijn en beperken we ons tot het ‘hokje’ waarin we in denken te horen.

Ik maak bezwaar tegen deze ‘visueel beperkende norm’ die leidt tot oppervlakkige zelfbeperking, wetende dat het alternatief vrijheid en het plezier van nieuwe inzichten kan zijn.

Ik wil dat we vrij zijn, vrij om onze fantasie en verbeelding te gebruiken en zo tot creatieve oplossingen te komen bij onverwachte problemen.

2 MAAL EE | Elise Eekhout | Corona Stories | Tranquil City 02 | detail

De meeste mensen verliezen als ze volwassen worden het vermogen om buiten de kaders te denken, om grenzeloos te fantaseren. Hun geest is gewend aan alle beperkingen van de echte wereld. Ze zijn vergeten dat verhalen en dromen geen beperkingen hebben.

Ik probeer dromen en verhalen te visualiseren in mijn schilderijen. Daarbij gebruik ik de magische aantrekkingskracht van teksten. Het is mijn bedoeling om jou mee te nemen in mijn schilderijen en om je aan het fantaseren te krijgen. Om je de grenzeloosheid van je verbeelding te laten ervaren. Om je te laten dromen zonder kaders. Ik wil dat je ervaart hoeveel vrijheid verbeeldingskracht geeft.

2 MAAL EE | Elise Eekhout | Corona Stories | Tranquil City 05 | detail

Events & Programs

Did you like this? Share it!

6 comments on “Home

Zo mooi

Prachtige werken. Complimenten

Dank je Ed!
Ik hoop je snel te zien in mijn atelier 🙂

Wat een prachtige kleuren pallet heb jij,mooie werken Klasse.

Dank je Walter!

Leave Comment